หมวดที่ 2
วัตถุที่ประสงค์

 

 

 

ข้อที่ 4 สมาคมนี้มีวัตถุที่ประสงค์ดังต่อไป

 1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจรับสร้างบ้านและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
 2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความ ตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือ ความมั่นคงของประเทศ
 3. ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้น ๆ
 4. ขอสถิติ หรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 5. ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตและบริการ โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิตและการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงการเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม, พระราชบัญญัติภาษี, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เป็นต้น
 7. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่น ๆ ใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์
 8. ส่งเสริมการผลิตและบริการ เพื่อให้สินค้าและบริการมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 9. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดหลักจริยธรรมและความถูกต้องเป็นสำคัญ
 10. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 11. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์

 

 

 


 

 

 

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้