สมาคมไทยรับสร้างบ้าน    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

ข้อบังคับสมาคม  หมวดที่1
www www.thba.or.th
หมวดที่1
บททั่วไป
หมวดที่2
วัตถุที่ประสงค์
หมวดที่3
สมาชิกและสมาชิกภาพ
หมวดที่4
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
หมวดที่5
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบำรุงสมาคม
หมวดที่6
คณะกรรมการของสมาคม
หมวดที่7
การประชุมใหญ่
หมวดที่8
การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม
หมวดที่9
การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี
หมวดที่10
บทเฉพาะกาล


หมวดที่1

บททั่วไป
   
ข้อที่ 1. ชื่อของสมาคมการค้า
สมาคมการค้านี้มีชื่อว่า “ไทยรับสร้างบ้าน”
เขียนชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า "Thai Home Builders Association"
เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "THBA"
ข้อที่ 2. สำนักงานของสมาคม
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 82/3.หมู่ที่ - ถนนวงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 1017
E-mail thai.hca@gmail.com
โทรศัพท์ 0-2447-9026
โทรสาร 0-2449-5209
ข้อที่ 3. ตราของสมาคม
มีเครื่องหมายเป็นรูป ดังนี้
 

             

 

 

PD HOUSE AQ HOME PD SIAM home&resort Cher-Wad  SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Jarton Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Butterfly-Roof Top Pre Design NSST Trading Qualimer FERRO Beaver Wood Home Xpert

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com