สมาคมไทยรับสร้างบ้าน    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

ข้อบังคับสมาคม 
www www.thba.or.th
หมวดที่1
บททั่วไป
หมวดที่2
วัตถุที่ประสงค์
หมวดที่3
สมาชิกและสมาชิกภาพ
หมวดที่4
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
หมวดที่5
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบำรุงสมาคม
หมวดที่6
คณะกรรมการของสมาคม
หมวดที่7
การประชุมใหญ่
หมวดที่8
การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม
หมวดที่9
การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี
หมวดที่10
บทเฉพาะกาล


ข้อบังคับสมาคม

สมาคมการค้านี้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร

หมวดที่ 1

บทความทั่วไป  
หมวดที่ 2

วัตถุที่ประสงค์

 
หมวดที่ 3

สมาชิกและสมาชิกภาพ

 
หมวดที่ 4

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 
หมวดที่ 5

ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบำรุงสมาคม

 
หมวดที่ 6

คณะกรรมการของสมาคม

 
หมวดที่ 7

การประชุมใหญ่

 
หมวดที่ 8

การเงิน  เงินทุนพิเศษ  และการบัญชีของสมาคม

 
หมวดที่ 9

การแก้ไขข้อบังคับ  การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี

 
หมวดที่ 10

บทเฉพาะกาล

 

 

PD HOUSE AQ HOME PD SIAM home&resort Cher-Wad  SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Jarton Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Butterfly-Roof Top Pre Design NSST Trading Qualimer FERRO Beaver Wood Home Xpert

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com