ÊÁÒ¤Áä·ÂÃѺÊÃéÒ§ºéÒ¹    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

ทำเนียบสมาชิก  สมาชิกสามัญ
www www.thba.or.th
สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ สมัครสมาชิก


สมาชิกสามัญ

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด
001
ชื่อ :
นายสิทธิพร สุวรรณสุต
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
09 กันยายน 2553
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
473  ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี  12130
Tel. : 02-9960940-7
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป 2019 (นครราชสีมา) จำกัด
002
ชื่อ :
นายพงศธร พรขุนทด
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
09 กันยายน 2553
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
โครงการเวนิส สแควร์ 179/52
ซอย มิตรภาพ 4 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. : 044-001-827
บริษัท ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์ จำกัด
003
ชื่อ :
นายสมศักดิ์ สุขวารี
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
09 กันยายน 2553
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
177/41-42 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel. : 043-468494
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (พิษณุโลก) จำกัด
004
ชื่อ :
นายสราวุฒิ เกิดแพ
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
09 กันยายน 2553
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
107/7-8 ถนนสิงหวัฒน์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
Tel. : 055-259944
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (หัวหิน) จำกัด
005
ชื่อ :
..
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
09 กันยายน 2553
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
19/366 หมู่ที่ 2
ต.เขาน้อย
อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
Tel. : 032-623585-6
บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จำกัด
006
ชื่อ :
นายภูวดล แดนสวรรค์
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
09 กันยายน 2553
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
12/2-12/3 หมู่10
ถนนวมินทร์(สุขาภิบาล1)
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230
Tel. : 02-9889216-7
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (สระบุรี) จำกัด
007
ชื่อ :
สระบุรี
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
09 กันยายน 2553
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
85/123 ถนนพหลโยธิน
ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18000
Tel. : 036-216160-2
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (อุบล) จำกัด
008
ชื่อ :
อุบล
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
16 มิถุนายน 2554
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
738 ถนนชยางกูร
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. : 045-314747
บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิวเดอร์ จำกัด
009
ชื่อ :
นครสวรรค์
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
28 มกราคม 2555
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
301/20-21 ถนนสวรรค์วิถี
ตำบลปากน้ำโพ
อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Tel. : 0-5622-8388
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (สุรินทร์) จำกัด
0010
ชื่อ :
นายวันชัย ริ้วแดง
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
28 มกราคม 2555
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
119/4-5 ถนนปัทมานนท์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ 32000
Tel. : 0-4451-2909
บริษัท โฮม คอนเซ็ป จำกัด
0011
ชื่อ :
คุณ อรรถพล เลิศศรีมงคล
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
15 พฤษภาคม 2555
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ 
อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี 11110
Tel. : 0-2922-0080
บริษัท เซาท์เทิร์น โฮมบิลเดอร์ จำกัด
0012
ชื่อ :
น.ส.ฉัตรสิริ นามเกิด
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
09 พฤศจิกายน 2555
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
99/49 หมู่บ้านเดอะวินเทจ
ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ
ต.ท่าวัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
Tel. : 083-977-8199
บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จำกัด
0013
ชื่อ :
นาย วุฒิพันธุ์ สุรสวัสดิ์
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
19 กรกฎาคม 2556
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
391/6 ถนนสุขุมวิท
ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20130
Tel. : 0-3874-5652
บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จำกัด
0014
ชื่อ :
นาย ธิณวัชร์ กลับคุณ
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
19 กรกฎาคม 2556
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
2150/5 หมู่ที่ 4
ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
Tel. : 074-209842
บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จำกัด
0015
ชื่อ :
คุณพรพรรณ ตรีถาวรพิศาล
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
09 พฤษภาคม 2557
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
44/1 ถนนเทวาภิบาล
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Tel. : 043-516-392
บริษัท อินเตอร์โฮม พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
0016
ชื่อ :
คุณกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
29 พฤษภาคม 2557
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
59/39-40 หมู่ที่ 10
ตำบลหนองกรด
อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 6000
Tel. : 088-628-2993
บริษัท นครปฐม รับสร้างบ้าน จำกัด
0017
ชื่อ :
ว่าที่ รต.ชาญวุฒิ ศรีรัตนกูล
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
09 กันยายน 2553
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
589,591 ถนนเพชรเกษม
ตำบลห้วยจระเข้
อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
Tel. : 034-271745-7
บริษัท เชียงราย โฮมบิวเดอร์ จำกัด
0018
ชื่อ :
นางสาวภณัณญา วิมลนิมิตร
ประเภทสมาชิก
สามัญ
ประเภทวิสาหกิจ
รับสร้างบ้าน
สัญชาติ
ไทย
วันเริ่มสมาชิกภาพประจำปี
19 กรกฎาคม 2558
เข้าชมเว็บไซต์หรือFacebook
106/29 หมู่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000
Tel. : 0-5371-1551
PD HOUSE PD SIAM Cher-Wad  SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Qualimer FERRO Beaver Wood

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com