สมาคมไทยรับสร้างบ้าน    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

คณะกรรมการ  นายกสมาคม
www www.thba.or.th
กรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสมาคม
 

นายกสมาคม

คุณสิทธิพร สุวรรณสุต

เลขาธิการ


คุณธิณวัชร์ กลับคุณ (เลขาธิการ)
อุปนายก      
คุณสมศักดิ์ สุขวารี

อุปนายก / ฝ่ายวิชาการ

คุณไพศาล วิศิษฏ์พงศ์
อุปนายก / ฝ่ายต่างประเทศ
คุณสำราญ กระจ่างรมณ์
อุปนายก / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคู่ค้า
คุณภูวดล แดนสวรรค์
อุปนายก / ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
       
กรรมการ      
คุณพิศาล ธรรมวิเศษ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
คุณสราวุฒิ เกิดแพ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
คุณพรพรรณ ตรีถาวรพิศาล
กรรมการฝ่ายวิชาการ
คุณณัฐาภร จิรังกรณ์
กรรมการฝ่ายวิชาการ
คุณพรชัย ศุภเกียรติกำจร
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
คุณธนพัฒน์ พัฒศรีเรือง
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
คุณกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
คุณนิรัญ โพธิ์ศรี
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
คุณมาลี สุวรรณสุต
กรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคู่ค้า
คุณวุฒิพันธ์ สุรสวัสดิ์
กรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคู่ค้า
คุณธิณวัชร์ กลับคุณ
กรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคู่ค้า
คุณมาลี สุวรรณสุต
กรรมการฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
คุณไพโรจน์ ทัศนสุวรรณ
กรรมการฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
คุณวัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล
กรรมการฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
คุณอรรถพล เลิศศรีมงคล
กรรมการฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
รองเลขาธิการ      
คุณกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี
เหรัญญิก      
คุณพิศาล ธรรมวิเศษ
นายทะเบียน      
คุณนิรัญ โพธิ์ศรี
ปฏิคม      
คุณศิริพงศ์ สมบูรณ์
ประชาสัมพันธ์      
คุณมาลี สุวรรณสุต
PD HOUSE PD SIAM Cher-Wad  SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Qualimer FERRO Beaver Wood

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com