สมาคมไทยรับสร้างบ้าน    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 




THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

ข่าว  ข่าวอสังหาริมทรัพย์  รายละเอียด
www www.thba.or.th
 

ส.ไทยรับสร้างบ้าน เตือนกำลังซื้อผู้บริโภคขาลง



          THBA ชี้ผ่านครึ่งทาง Q1 กำลังซื้อผู้บริโภคลดลง ส่งสัญญาณตลาดบ้านสร้างเองครึ่งปีแรกหดตัว เผยนำโปรแกรมฝึกอบรมมาตรฐานสร้างบ้านมืออาชีพออฟไลน์-ออนไลน์สมาชิก หวังช่วยเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุน เชื่อปริมาณบ้านสร้างเองปีเถาะปรับตัวลดลง 8-10%

          นายนิรัญ โพธิ์ศรี นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association : THBA) เผยว่า ความต้องการสร้างบ้านของผู้บริโภคหรือตลาดบ้านสร้างเอง 2 เดือนแรกไม่คึกคักดังที่คาดการณ์กันไว้ ประเมินว่าปัจจัยหลักๆ น่าจะเกิดจาก 1.ค่าก่อสร้างบ้านที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนวัสดุและค่าแรง 2.ปัญหาเงินเฟ้อและกำลังซื้อผู้บริโภคที่ลดลง 3.ความกังวลของผู้บริโภคที่มีต่ออัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยที่กล่าวมายอมรับว่าอยู่เหนือการควบคุมของฝ่ายผู้ประกอบการ คาดว่าปริมาณบ้านสร้างเองในช่วงไตรมาสแรกปีนี้มีแนวโน้มปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว และความต้องการสร้างบ้านของผู้บริโภคที่ลดลงย่อมกระทบต่อภาคธุรกิจรับสร้างบ้าน และผู้ประกอบการที่แข่งขันอยู่ในธุรกิจนี้จำเป็นจะต้องรู้เท่าทันและปรับตัวตามเพื่อให้สามารถรับมือได้กับแนวโน้มตลาดและทิศทางการแข่งขันในภาวะที่กำลังซื้อชะลอตัว รวมถึงเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนและผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วย

          สมาคมฯ ได้ส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกได้รับรู้และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ โดยเน้นย้ำถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับระบบงานหลังบ้าน (Back Office) เพื่อสามารถจัดการงานด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและช่วยลดต้นทุน เช่น การนำโปรแกรมบัญชีออนไลน์มาใช้ปฏิบัติงาน การนำระบบ BIM มาใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การจัดทำแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี ในส่วนของระบบงานหน้าบ้าน (Front Office) ได้แก่ งานขายและบริการลูกค้า งานบริหารและควบคุมการก่อสร้าง

         โดยสมาคมฯ ได้พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง เช่น เจ้าหน้าที่ขาย สถาปนิกที่ปรึกษางานขาย โฟร์แมน วิศวกรควบคุมงาน พร้อมทั้งจัดโปรแกรมฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสมาชิกสามารถส่งบุคลากรที่เข้าร่วมงานใหม่และที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนแล้วเข้าร่วมฝึกอบรมได้ตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อบุคลากรจะได้เรียนรู้ทำความเข้าใจและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบัน

         “แนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของสมาชิก เพื่อบริหารจัดการได้สมกับความเป็นมืออาชีพรับสร้างบ้านแท้จริง โดยมิต้องเอ่ยหรืออ้างถึงหน่วยงานใดมารับรองถึงความเป็นมืออาชีพแทนตัวเอง ซึ่งสมาคมฯ เองมิได้มีแนวคิดและต้องการให้สมาชิกปฏิบัติเช่นนั้น เพราะหากพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้บริโภคที่มีต่อสมาชิกแล้ว ควรจะเกิดขึ้นจากผลงานและชื่อเสียงหรือแบรนด์ที่สมาชิกได้สร้างและสะสมมา อย่างไรก็ดี นอกจากการพัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นมืออาชีพแล้ว ในส่วนของการตลาดและการแข่งขันเป็นสิ่งที่สมาชิกจะต้องปรับตัว โดยเฉพาะงบประมาณหรือต้นทุนทางการตลาด ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลง ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องใช้จ่ายระมัดระวังและได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย” นายนิรัญ กล่าว

         ทั้งนี้ จากข้อมูลที่สมาคมฯ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบโฆษณาและประชาสัมพันธ์ พบว่าผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่แข่งขันทำการตลาดอยู่ในปัจจุบันมีการใช้จ่ายงบด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์สูงถึง 5-10% ของตัวเลขยอดขายหรือรายได้ (ยังไม่นับรวมโปรโมชัน ลด แจก แถม 5-15%) ซึ่งมีผลทำให้ราคาขายบ้านสูงกว่าคุณภาพการสร้างบ้านที่ส่งมอบผู้บริโภค ทั้งในแง่คุณภาพวัสดุที่เลือกใช้ การให้บริการก่อนและหลังการขายด้านต่างๆ หรือแค่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ไม่ได้พิเศษหรือแตกต่างจากผู้รับเหมาสร้างบ้านรายย่อยทั่วไป ทำให้ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการรู้สึกผิดหวังและมองผู้ประกอบการรับสร้างบ้านในเชิงลบ ด้วยเพราะคุณภาพที่ได้รับไม่ตรงกับคำโฆษณา
 

 
       "สิ่งนี้สมาคมฯ ได้แนะนำสมาชิกให้ระมัดระวังและพิจารณาการตั้งราคาขายบ้านให้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตและบริการ หาทางปรับลดค่าการตลาดหรือค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ลง หรือเฉลี่ยไม่ควรเกิน 3-5% โดยปรับมาใช้ช่องทางสื่อโฆษณาออนไลน์และโซเชียลมีเดียที่ต้นทุนต่ำกว่าแทน เพื่อลดต้นทุนการจัดการและผู้บริโภคได้บ้านที่ราคาสมเหตุสมผลที่สุด"

        ก่อนหน้านี้ สมาคมฯ ประเมินว่ามูลค่าบ้านที่ประชาชนสร้างเองทั่วประเทศ (มิใช่บ้านจัดสรร) ปี 2566 มีปริมาณและมูลค่ารวม 2 แสนล้านบาทเศษ โดยกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งในต่างจังหวัดมีส่วนแบ่งตลาด 2.4-2.5 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 12% ซึ่งจากสถานการณ์ครึ่งทางไตรมาสแรกที่ผ่านมา แนวโน้มกำลังซื้อผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงจาก 3 ปัจจัยสำคัญ คาดว่าปริมาณบ้านสร้างเองจะปรับตัวลดลง 8-10% ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกสามารถปรับตัวได้ทันจะไม่ได้รับผลกระทบ หรือมีผลกระทบไม่มาก


ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 27 ก.พ. 2566

      ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

​พีดีเฮ้าส์ ลุยขยายสาขาปักหมุด ชัยภูมิ 30 สาขา รับสร้างบ้านทั่วประเทศ
อ่านต่อ ...
สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ร่วมใจคืนกำไรสู่สังคม ครั้งที่ 14
อ่านต่อ ...
สมาคมไทยรับรับสร้างบ้าน(THBA) เยี่ยมชมบูธ เอสซีจี
อ่านต่อ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
      ข่าวอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

ยกระดับปฏิบัติการแก้PM2.5 บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น
อ่านต่อ ...
สัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่ม ในแผนพัฒนากำลังผลิตแห่งชาติ
อ่านต่อ ...
​“THBA” ชี้เทรนด์บ้านประหยัดพลังงาน-สุขภาพ มาแรง แนะผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงจุด
อ่านต่อ ...
ข่าวอสังหาริมทรัพย์์ทั้งหมด
 
PD HOUSE PD SIAM Cher-Wad  SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Qualimer FERRO Beaver Wood

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com