สมาคมไทยรับสร้างบ้าน    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

ข่าว  ข่าวอสังหาริมทรัพย์  รายละเอียด
www www.thba.or.th
 

กรมที่ดินเดินสำรวจออกโฉนด 6 หมื่นแปลง เสริมความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนใต้


 

 

           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมที่ดินส่งสายสำรวจ 30 สาย ออกไปดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้งลดปัญหาข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตที่ดินในพื้นที่ด้วย

 

            นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน กรมที่ดินได้จัดทำโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องและพื้นที่โดยรอบรัศมี 2 กิโลเมตร นอกเขตอุทยานแห่งชาติ บูโด–สุไหงปาดี รวม 15,000 แปลง

 

            อธิบดี กล่าวต่อว่า การปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวของกรมที่ดิน เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 เป้าหมายรวม 60,000 แปลง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา กรมที่ดินได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 16,243 แปลง ในการดำเนินการจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สถาบันการเงินมีความเชื่อถือในหลักประกันที่ดิน เป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ รวมทั้งลดปัญหาข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตที่ดิน ทั้งระหว่างเอกชนกับเอกชนและเอกชนกับรัฐ อันจะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม อีกทั้งโฉนดที่ดินที่ประชาชนได้รับยังถือเป็นเอกสารสิทธิในที่ดินที่มีแนวเขตที่ชัดเจน ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ เป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินอีกด้วย สำหรับประชาชนที่ถือครองที่ดินทั้งที่มีหลักฐานแสดงสิทธิ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ และที่ดินที่ไม่มีหลักฐานที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 3 ธันวาคม 2560


      ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

พีดีเฮ้าส์ จัดอบรม ‘หลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รุ่นที่ 38’
อ่านต่อ ...
THBA ชวนสร้างโลก (ออนไลน์) ใบใหม่
อ่านต่อ ...
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2561
อ่านต่อ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
      ข่าวอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

สพพ.ออกบอนด์พันล้านปล่อยกู้ช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
อ่านต่อ ...
เอสซีจี เซรามิกส์ ตอกย้ำความสำเร็จผู้นำวัสดุกระเบื้องปูพื้น บุผนัง
อ่านต่อ ...
ธปท.ยอมรับสหรัฐฯบี้ไทยแทรกแซงค่าเงินบาท
อ่านต่อ ...
ข่าวอสังหาริมทรัพย์์ทั้งหมด
 
PD HOUSE AQ HOME PD SIAM home&resort Cher-Wad  SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Jarton Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Butterfly-Roof Top Pre Design NSST Trading Qualimer FERRO Beaver Wood Home Xpert

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com