สมาคมไทยรับสร้างบ้าน    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

ข่าว  ข่าวอสังหาริมทรัพย์  รายละเอียด
www www.thba.or.th
 

รู้จัก ‘ภาษีลาภลอย’ ก่อนประกาศใช้เร็วๆ นี้


 

 

เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลชุดนี้มีการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเริ่มใช้ในปี 2562 มีแนวคิดที่จะเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1% และล่าสุดกับการจัดเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการลงทุนของรัฐ หรือภาษีลาภลอย

 

เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทางด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทางด้านคมนาคม ซึ่งมีระยะเร่งด่วนปี 2559 จำนวน 20 โครงการ มูลค่ารวม 1.38 ล้านล้านบาท และแผนในปี 2560 จำนวน 36 โครงการ 8.95 แสนล้านบาท อาทิ รถไฟฟ้า 3 สาย ได้แก่ สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ระยะทาง 21 กิโลเมตร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 29.1 กิโลเมตร และสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร

 

จากโครงการดังกล่าวทำให้มูลค่าที่ดินเพิ่มสูงขึ้น จากราคาประเมินที่ดินบริเวณแนวรถไฟฟ้าของกรมธนารักษ์ รอบปี 2559-2562 ปรับขึ้นเฉลี่ย 31.47% จากราคาประเมินรอบก่อนหน้า สูงสุดอยู่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว บริเวณ ถ.ราชพฤกษ์ ปรับขึ้น 122.22% คือจาก 90,000 บาท/ตารางวา เป็น 200,000 บาท/ตารางวา ซึ่งปัจจุบันรัฐยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้จากเจ้าของหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นได้

 

‘ที่มา-ที่ไป’ ของภาษีลาภลอย
แนวคิดการจัดเก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ หรือภาษีลาภลอย (Windfall Gain Tax) นั้น มีบังคับใช้ในต่างประเทศมานานแล้ว ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส โปแลนด์ ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ซึ่งทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษามาหลายปีแล้ว โดยได้นำแบบอย่างจากประเทศข้างต้นมาปรับใช้

 

การจัดเก็บภาษีลาภลอยจะช่วยลดภาระงบประมาณการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก โดยจัดเก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากมูลค่าที่ดินและห้องชุดที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการของรัฐ ซึ่งได้รับประโยชน์โดยตรงจากส่วนต่างมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดที่เพิ่มขึ้น

 

เงินภาษีที่จัดเก็บได้จากภาษีลาภลอยจะถูกส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ ซึ่งจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ซึ่งจะนำไปใช้ในโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐอื่น ๆ ต่อไป

 

 

 

สาระสำคัญของร่างกฎหมายภาษีลาภลอย

 

ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นการศึกษารายละเอียด แต่คาดว่าจะหาข้อสรุปได้เร็ว ๆ นี้ หลังจากนั้นจะเสนอระดับนโยบายพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ต่อไป โดยในเบื้องต้นได้กำหนดสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ไว้ดังนี้

 

ใครที่โดนจัดเก็บภาษี
1.ผู้ขายที่ดินหรือห้องชุด ที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินเชิงพาณิชย์ ที่มีมูลค่าสูงกว่า 50 ล้านบาท
2.ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของห้องชุดรอจำหน่าย ซึ่งอยู่รอบพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาของรัฐ

 

ประเภทโครงการพัฒนาของรัฐที่อยู่ในข่ายต้องจัดเก็บภาษี
1.โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟรางคู่ และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน พื้นที่จัดเก็บภาษีในรัศมี 2.5 กิโลเมตร รอบสถานี
2.โครงการท่าเรือ พื้นที่จัดเก็บภาษีในรัศมี 5 กิโลเมตร จากแนวเขตที่ดินของท่าเรือ
3.ทางด่วนพิเศษ พื้นที่จัดเก็บภาษีในรัศมี 2.5 กิโลเมตร รอบทางขึ้น-ลง
4.สนามบิน พื้นที่จัดเก็บภาษีในรัศมี 5 กิโลเมตร จากแนวเขตห้ามก่อสร้างของสนามบิน

 

รูปแบบการจัดเก็บภาษี
1.เก็บระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยจัดเก็บจากการขายหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือห้องชุดทุกครั้ง ซึ่งทางกรมที่ดินจะเป็นผู้จัดเก็บ ทั้งนี้ การเปลี่ยนมือจะต้องไม่ใช่เป็นลักษณะการโอนมรดก ซึ่งกรณีการโอนมรดกนั้น จะเข้าข่ายการเสียภาษีมรดกแทน

 

2.เก็บเมื่อดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จแล้ว ซึ่งจะเก็บจากที่ดินหรือห้องชุดที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงกว่า 50 ล้านบาท โดยจัดเก็บจากห้องชุดของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่รอการจำหน่าย ซึ่งจะจัดเก็บในปีถัดจากปีที่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จ จัดเก็บเพียงครั้งเดียว ส่วนนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เจ้าของพื้นที่เป็นผู้จัดเก็บ

 

3.การจัดเก็บภาษีจะมีผลเฉพาะกับโครงการที่เกิดขึ้นใหม่เท่านั้น ไม่มีการจัดเก็บภาษีย้อนหลังกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้ประโยชน์จากโครงการของรัฐที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้

 

ข้อยกเว้นในการจัดเก็บภาษี
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนจำนวนมาก จึงยกเว้นการจัดเก็บภาษี กรณีที่ดินที่ใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย และที่ดินทำเกษตรกรรม และจะยกเว้นห้องชุดที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้จำหน่าย หรือห้องชุดที่ยังไม่ได้จำหน่ายหลังโครงการพัฒนาของรัฐแล้วเสร็จ โดยให้คำนวณส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าห้องชุด และจัดเก็บภาษีเพียง 20% ของส่วนต่างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจริงหลังการพัฒนาโครงการของรัฐแล้วเสร็จ ซึ่งมูลค่าที่ดินและห้องชุดจะใช้ราคาประเมินแบบเดียวกับที่กรมที่ดินใช้อยู่


ข้อศึกษาเพิ่มเติม
จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่ากฎหมายฉบับนี้ยังมีรายละเอียดที่ต้องศึกษาอีกมาก โดยยังมีบางประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุป อาทิ ทรัพย์สินหรือที่ดินที่อยู่ในรัศมีการลงทุนแต่ไม่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนนั้น คือมูลค่าที่ดินไม่เพิ่มขึ้น หรือเกิดด้อยค่าลง หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะต้องมีการจัดเก็บภาษีด้วยหรือไม่ ซึ่งทาง สศค. จะพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้านต่อไป เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินของคนเหล่านี้ได้รับผลกระทบ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้เก็บภาษีเข้ารัฐได้มากขึ้น แต่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเริ่มใช้ในปี 2562 รวมทั้งค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองที่มีอยู่แล้ว ทั้งยังเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในท้ายที่สุดจะถูกผลักภาระไปสู่ผู้บริโภคที่ต้องซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่แพงขึ้น

 

ที่มา : ดีดี พรอพเพอร์ตี้  วันที่  1  มิถุนายน  2560


      ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

รับสร้างบ้านขยับรับกระแสออนไลน์
อ่านต่อ ...
พีดีเฮ้าส์ ขยายแฟรนไชส์รับสร้างบ้านสาขานครปฐม รองรับลูกค้าภาคตะวันตก
อ่านต่อ ...
ส.ไทยรับสร้างบ้านผนึกนิตยสารโฮมแอนด์รีสอร์ต จัดอีเวนท์ “บ้านและวัสดุออนไลน์แฟร์ ’61” รับ
อ่านต่อ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
      ข่าวอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

อสังหาโอน9แสนล. ปีนี้ราคาจ่อขึ้น4%
อ่านต่อ ...
ตลาดรับสร้างบ้านแข่งเดือด พีดีเฮ้าส์ปรับแผนดึงพันธมิตรช่วย
อ่านต่อ ...
เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข ปี 7
อ่านต่อ ...
ข่าวอสังหาริมทรัพย์์ทั้งหมด
 
PD HOUSE AQ HOME PD SIAM home&resort Cher-Wad  SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Jarton Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Butterfly-Roof Top Pre Design NSST Trading Qualimer FERRO Beaver Wood Home Xpert

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com