สมาคมไทยรับสร้างบ้าน    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

ข่าว  ข่าวอสังหาริมทรัพย์  รายละเอียด
www www.thba.or.th
 

รู้จัก ‘ภาษีลาภลอย’ ก่อนประกาศใช้เร็วๆ นี้


 

 

เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลชุดนี้มีการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเริ่มใช้ในปี 2562 มีแนวคิดที่จะเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1% และล่าสุดกับการจัดเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการลงทุนของรัฐ หรือภาษีลาภลอย

 

เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทางด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทางด้านคมนาคม ซึ่งมีระยะเร่งด่วนปี 2559 จำนวน 20 โครงการ มูลค่ารวม 1.38 ล้านล้านบาท และแผนในปี 2560 จำนวน 36 โครงการ 8.95 แสนล้านบาท อาทิ รถไฟฟ้า 3 สาย ได้แก่ สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ระยะทาง 21 กิโลเมตร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 29.1 กิโลเมตร และสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร

 

จากโครงการดังกล่าวทำให้มูลค่าที่ดินเพิ่มสูงขึ้น จากราคาประเมินที่ดินบริเวณแนวรถไฟฟ้าของกรมธนารักษ์ รอบปี 2559-2562 ปรับขึ้นเฉลี่ย 31.47% จากราคาประเมินรอบก่อนหน้า สูงสุดอยู่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว บริเวณ ถ.ราชพฤกษ์ ปรับขึ้น 122.22% คือจาก 90,000 บาท/ตารางวา เป็น 200,000 บาท/ตารางวา ซึ่งปัจจุบันรัฐยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้จากเจ้าของหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นได้

 

‘ที่มา-ที่ไป’ ของภาษีลาภลอย
แนวคิดการจัดเก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ หรือภาษีลาภลอย (Windfall Gain Tax) นั้น มีบังคับใช้ในต่างประเทศมานานแล้ว ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส โปแลนด์ ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ซึ่งทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษามาหลายปีแล้ว โดยได้นำแบบอย่างจากประเทศข้างต้นมาปรับใช้

 

การจัดเก็บภาษีลาภลอยจะช่วยลดภาระงบประมาณการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก โดยจัดเก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากมูลค่าที่ดินและห้องชุดที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการของรัฐ ซึ่งได้รับประโยชน์โดยตรงจากส่วนต่างมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดที่เพิ่มขึ้น

 

เงินภาษีที่จัดเก็บได้จากภาษีลาภลอยจะถูกส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ ซึ่งจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ซึ่งจะนำไปใช้ในโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐอื่น ๆ ต่อไป

 

 

 

สาระสำคัญของร่างกฎหมายภาษีลาภลอย

 

ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นการศึกษารายละเอียด แต่คาดว่าจะหาข้อสรุปได้เร็ว ๆ นี้ หลังจากนั้นจะเสนอระดับนโยบายพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ต่อไป โดยในเบื้องต้นได้กำหนดสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ไว้ดังนี้

 

ใครที่โดนจัดเก็บภาษี
1.ผู้ขายที่ดินหรือห้องชุด ที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินเชิงพาณิชย์ ที่มีมูลค่าสูงกว่า 50 ล้านบาท
2.ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของห้องชุดรอจำหน่าย ซึ่งอยู่รอบพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาของรัฐ

 

ประเภทโครงการพัฒนาของรัฐที่อยู่ในข่ายต้องจัดเก็บภาษี
1.โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟรางคู่ และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน พื้นที่จัดเก็บภาษีในรัศมี 2.5 กิโลเมตร รอบสถานี
2.โครงการท่าเรือ พื้นที่จัดเก็บภาษีในรัศมี 5 กิโลเมตร จากแนวเขตที่ดินของท่าเรือ
3.ทางด่วนพิเศษ พื้นที่จัดเก็บภาษีในรัศมี 2.5 กิโลเมตร รอบทางขึ้น-ลง
4.สนามบิน พื้นที่จัดเก็บภาษีในรัศมี 5 กิโลเมตร จากแนวเขตห้ามก่อสร้างของสนามบิน

 

รูปแบบการจัดเก็บภาษี
1.เก็บระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยจัดเก็บจากการขายหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือห้องชุดทุกครั้ง ซึ่งทางกรมที่ดินจะเป็นผู้จัดเก็บ ทั้งนี้ การเปลี่ยนมือจะต้องไม่ใช่เป็นลักษณะการโอนมรดก ซึ่งกรณีการโอนมรดกนั้น จะเข้าข่ายการเสียภาษีมรดกแทน

 

2.เก็บเมื่อดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จแล้ว ซึ่งจะเก็บจากที่ดินหรือห้องชุดที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงกว่า 50 ล้านบาท โดยจัดเก็บจากห้องชุดของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่รอการจำหน่าย ซึ่งจะจัดเก็บในปีถัดจากปีที่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จ จัดเก็บเพียงครั้งเดียว ส่วนนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เจ้าของพื้นที่เป็นผู้จัดเก็บ

 

3.การจัดเก็บภาษีจะมีผลเฉพาะกับโครงการที่เกิดขึ้นใหม่เท่านั้น ไม่มีการจัดเก็บภาษีย้อนหลังกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้ประโยชน์จากโครงการของรัฐที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้

 

ข้อยกเว้นในการจัดเก็บภาษี
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนจำนวนมาก จึงยกเว้นการจัดเก็บภาษี กรณีที่ดินที่ใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย และที่ดินทำเกษตรกรรม และจะยกเว้นห้องชุดที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้จำหน่าย หรือห้องชุดที่ยังไม่ได้จำหน่ายหลังโครงการพัฒนาของรัฐแล้วเสร็จ โดยให้คำนวณส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าห้องชุด และจัดเก็บภาษีเพียง 20% ของส่วนต่างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจริงหลังการพัฒนาโครงการของรัฐแล้วเสร็จ ซึ่งมูลค่าที่ดินและห้องชุดจะใช้ราคาประเมินแบบเดียวกับที่กรมที่ดินใช้อยู่


ข้อศึกษาเพิ่มเติม
จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่ากฎหมายฉบับนี้ยังมีรายละเอียดที่ต้องศึกษาอีกมาก โดยยังมีบางประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุป อาทิ ทรัพย์สินหรือที่ดินที่อยู่ในรัศมีการลงทุนแต่ไม่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนนั้น คือมูลค่าที่ดินไม่เพิ่มขึ้น หรือเกิดด้อยค่าลง หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะต้องมีการจัดเก็บภาษีด้วยหรือไม่ ซึ่งทาง สศค. จะพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้านต่อไป เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินของคนเหล่านี้ได้รับผลกระทบ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้เก็บภาษีเข้ารัฐได้มากขึ้น แต่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเริ่มใช้ในปี 2562 รวมทั้งค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองที่มีอยู่แล้ว ทั้งยังเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในท้ายที่สุดจะถูกผลักภาระไปสู่ผู้บริโภคที่ต้องซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่แพงขึ้น

 

ที่มา : ดีดี พรอพเพอร์ตี้  วันที่  1  มิถุนายน  2560


      ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ส.ไทยรับสร้างบ้านผนึกนิตยสารโฮมแอนด์รีสอร์ต จัดอีเวนท์ “บ้านและวัสดุออนไลน์แฟร์ ’61” รับ
อ่านต่อ ...
บ้านและวัสดุออนไลน์ 2561 Home & Building Material Online Fair 2018: HBO Fair 2018
อ่านต่อ ...
THBA เล็งจัดอีเวนท์ออนไลน์แนวใหม่ หวังพลิกตลาดบ้าน-วัสดุเติบโตปี61
อ่านต่อ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
      ข่าวอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

ส.ไทยรับสร้างบ้านผนึกนิตยสารโฮมแอนด์รีสอร์ต จัดอีเวนท์ “บ้านและวัสดุออนไลน์แฟร์ 61 รับเท
อ่านต่อ ...
'ช.การช่าง' ลุยประมูลก่อสร้างภาครัฐครบวงจร เผยรายได้3.5หมื่นล้าน
อ่านต่อ ...
พีดีเฮ้าส์จัดโปรฯแรงรับปีจอ "PD House Combo Set"
อ่านต่อ ...
ข่าวอสังหาริมทรัพย์์ทั้งหมด
 
PD HOUSE AQ HOME PD SIAM home&resort Cher-Wad  SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Jarton Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Butterfly-Roof Top Pre Design NSST Trading Qualimer FERRO Beaver Wood Home Xpert

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com