สมาคมไทยรับสร้างบ้าน    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

ข่าว  ข่าวอสังหาริมทรัพย์  รายละเอียด
www www.thba.or.th
 

มติครม.ปรับเกณฑ์เงื่อนไขบ้านประชารัฐ


 


รม.ไฟเขียว ปรับเกณฑ์เงื่อนไขโครงการบ้านประชารัฐ-บ้านธนารักษ์ประชารัฐ หนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้น ด้านสมาคมสมาคมไทยรับสร้างบ้านเผยผลดีต่อตลาดโดยเฉพาะภูมิภาค ชี้โอกาสกลุ่มราคา 1.5 ล้านบาทโตอีกหมื่นล้าน

 

พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำเนินโครงการบ้านประชารัฐและโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐรวมทั้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทั้ง 2 โครงการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยสาระสำคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯมีดังนี้

 

โครงการบ้านประชารัฐ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ปัจจุบันไม่มีที่อยู่อาศัยและมีความต้องการขอสินเชื่อเพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ขอยกเลิกการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯจากที่กำหนดว่า “ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน” เป็น “ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย” เนื่องจากบางกรณีผู้ขอกู้เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนแต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว

 

นอกจากนี้ขอแก้ไขเงื่อนไขของมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance)กรณีการกู้เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย จากที่กำหนดให้รวมราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วย เป็น ไม่ต้องนำราคาประเมินที่ดินมารวมพิจารณาด้วย เนื่องจากหากนำราคาประเมินที่ดินมาพิจารณาร่วมด้วย ผู้กู้จะไม่สามารถขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยได้ตามวงเงินที่ต้องการก่อสร้างจริง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการกู้เพื่อปลูกสร้างทดแทนที่อยู่อาศัยเดิมด้วย

 

ส่วนโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐนั้นโครงการเช่าระยะสั้น (Rental) ขอแก้ไข จาก “เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนและมีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนในวันที่ยื่นจองสิทธิ เป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนในวันที่ยื่นจองสิทธิ”

 

สำหรับโครงการเช่าระยะยาว (Leasehold)จาก “เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมากก่อน” เป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย”

 

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการ ดังนี้ ให้กระทรวงการคลัง โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินพิจารณาการให้สินเชื่อสำหรับโครงการเช่าระยะสั้น (Rental) ในโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐอย่างรอบครอบ โดยคำนึงถึงการให้สิทธิแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นลำดับแรกก่อน

 

และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐและโครงการบ้าน ธนารักษ์ประชารัฐ เร่งรัดประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ที่ผ่อนปรนขึ้นเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้หามาตรการเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการในมาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) เพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้นด้วย

 

ด้านนาย สิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน กล่าวว่า การปรับเงื่อนไขของมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย กรณีการกู้เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยวงเงินสินเชื่อไม่เกิน1.5 ล้านบาท โดยไม่ต้องนำราคาประเมินที่ดินมารวมพิจารณาด้วย นั้น มองว่า ปัจจุบันมูลค่าตลาดสร้างบ้านเองโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 8 หมื่นล้านบาท แบ่งสัดส่วนเป็นกทม.อยู่ที่60% หรือประมาณ 5 หมื่นล้านบาท และภูมิภาค 40% ประมาณ 3หมื่นล้านบาทซึ่งสัดส่วนของภูมิภาค บ้านระดับราคา 1.5 ล้านบาทมีถึง 70-80% เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ส่วนกทม.ไม่มีผลเท่าไหร่เพราะราคาที่ดินแพงหาที่ดินยาก ดังนั้นประโยชน์จะตกที่ผู้สร้างบ้านในภูมิภาคมากสุด

 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้ตลาดกลุ่ม1.5 ล้านบาทเติบโต เนื่องจากผู้ที่จะสร้างบ้านซึ่งส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตัวเองจะสามารถขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันผู้ประกอบการรับสร้างบ้านในภูมิภาคจะได้รับอานิสงส์ ทั้งนี้เชื่อว่าตลาดจะกลับมาคึกคักโดยจะเห็นภาพชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไป และจะทำให้สัดส่วนตลาดสร้างบ้านเองในกทม.และภูมิภาคปรับสัดส่วนอยู่ที่ 50:50 และคาดว่าบ้านระดับราคา 1.5 ล้านบาทจะโตขึ้นอีกประมาณ 1หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ในส่วนของสมาคมฯมองเห็นถึงโอกาสเพราะป็นตลาดใหญ่อีกทั้งสมาคมฯมีสมาชิกในหลายพื้นที่อาจขยับมาจับตลาดในกลุ่มนี้มากขึ้น

 

 

ที่มา :  ดีดี พรอพเพอร์ตี้  วันที่  19  เมษายน  2560


      ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ส.ไทยรับสร้างบ้านผนึกนิตยสารโฮมแอนด์รีสอร์ต จัดอีเวนท์ “บ้านและวัสดุออนไลน์แฟร์ ’61” รับ
อ่านต่อ ...
บ้านและวัสดุออนไลน์ 2561 Home & Building Material Online Fair 2018: HBO Fair 2018
อ่านต่อ ...
THBA เล็งจัดอีเวนท์ออนไลน์แนวใหม่ หวังพลิกตลาดบ้าน-วัสดุเติบโตปี61
อ่านต่อ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
      ข่าวอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

ส.ไทยรับสร้างบ้านผนึกนิตยสารโฮมแอนด์รีสอร์ต จัดอีเวนท์ “บ้านและวัสดุออนไลน์แฟร์ 61 รับเท
อ่านต่อ ...
'ช.การช่าง' ลุยประมูลก่อสร้างภาครัฐครบวงจร เผยรายได้3.5หมื่นล้าน
อ่านต่อ ...
พีดีเฮ้าส์จัดโปรฯแรงรับปีจอ "PD House Combo Set"
อ่านต่อ ...
ข่าวอสังหาริมทรัพย์์ทั้งหมด
 
PD HOUSE AQ HOME PD SIAM home&resort Cher-Wad  SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Jarton Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Butterfly-Roof Top Pre Design NSST Trading Qualimer FERRO Beaver Wood Home Xpert

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com