สมาคมไทยรับสร้างบ้าน    
   
 
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
  หน้าแรก   เกี่ยวกับสมาคม   คณะกรรมการ   ข้อบังคับสมาคม   ทำเนียบสมาชิก   ติดต่อสอบถาม   แผนผังเว็บไซต์  
 
THBA Document

คลิกชมวีดีโอทั้งหมด

กิจกรรม รายละเอียด
www www.thba.or.th
กิจกรรม งานประกาศรางวัลมาตรฐาน THQA AWARD 2014

               เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association: THBA) โดยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ได้ร่วมกันจัดงานประกาศรางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้านประจําปี 2557  (Thai Home Builders Quality Award 2014: THQA Award 2014) ขึ้น โดยรูปแบบการจัดงานหรือธีมในปีนี้คือ “แสง สี แห่งอาเซียน” ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยกําลังจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 หรือการเปิดเสรีทางการค้าของ 10 ประเทศในอาเซียน โดยในปีนี้ ดร.พีรพงศ์  กิตติเวชโภคคาวัฒน์ กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาถกฐาและมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการ

 

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมไทยรับสร้างบ้าน

               นายสิทธิพร สุวรรณสุตนายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่า ด้วยแนวคิดและนโยบายของสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ที่ต้องการพัฒนาตลาดรับสร้างบ้านให้ขยายและเติบโตออกไปทั่วประเทศ ภายใต้การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่เรียกตัวเองว่า “บริษัทรับสร้างบ้าน” หรือ “ศูนย์รับสร้างบ้าน” ในปัจจุบัน ที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ประกอบการรับสร้างบ้านรายเดิมๆ ที่แข่งขันอยู่ในธุรกิจนี้ มีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่สามารถขยายตลาดออกไปในต่างจังหวัดหรือภูมิภาคได้ ในขณะที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นก็มีเพียงรายเล็กรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก็ขาดความพร้อมในด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ด้วยเหตุนี้สมาคมฯ จึงมีแนวคิดที่จะผลักดันและยกระดับผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน ทั้งรายเดิมและรายใหม่ๆ ให้เข้ามาสู่การแข่งขันในตลาดรับสร้างบ้านทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้นนายกสมาคมฯ กล่าวอีกว่า การจะเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ นั้น สิ่งสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ

1) การสร้างการรับรู้สู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

2) การมีมาตรฐานคุณภาพและบริการเป็นที่ยอมรับของลูกค้าหรือผู้บริโภคเป็นอย่างดี

3) การดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม ตลอดจนมีความน่าเชื่อถือในสายตาของภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญของการดําเนินธุรกิจที่จะนําไปสู่ความเป็นมืออาชีพและมีความยั่งยืน

งานประกาศรางวัล THQA Award 2014 ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งนอกจากเป็นการแสดงความยินดี และมอบรางวัลแก่สมาชิกที่มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองแล้ว โดยวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งของสมาคมฯ ก็เพื่อจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคและประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับรู้ถึงกิจกรรมของสมาคมฯ และสมาชิก อันจะเป็นการสร้างการยอมรับและเชื่อมั่นต่อภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้านอีกด้วย

นายสิทธิพร สุวรรณสุตนายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน
กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานประกาศรางวัลมาตรฐานรับสร้­างบ้าน THQA Awards 2014

สำหรับ รางวัลที่สมาคมฯ มอบให้แก่ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านนั้น แบ่งออกเป็น รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้านยอดเยี่ยมประจำปี และรางวัลดีเด่นอีก 4

1.ด้านการบริหารจัดการ
2.ด้านสร้างสรรค์ลูกค้าและการตลาด
3.ด้านผลประกอบการ
4.มาตรฐานงานก่อสร้าง

โดยบริษัทรับสร้างบ้านที่ได้รับรางวัลประจําปี 2557 มีรายนามดังต่อไปนี้

รางวัล มาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 (The Best Home Builder of the Year Award 2014)

  • ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ บริษัท ขอนแก่น โฮมบิลเดอร์  จำกัด

                                           รางวัลมาตรฐานคุณภาพด้านบริหารจัดการประจำปี 2557 (Home Builder Quality Award 2014; Process Management )

รางวัลประเภทดีเด่น ได้แก่ บริษัท อโยธยา โฮมบิลเดอร์ จำกัด 

รางวัลประเภทชมเชย ได้แก่ บริษัท ตรัง โฮมบิลเดอร์ จำกัด

รางวัลมาตรฐานคุณภาพด้านผลประกอบการประจำปี 2557 (Home Builder Quality Award 2014; Business Proformance )

รางวัลประเภทดีเด่น ได้แก่ บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จำกัด

รางวัลประเภทชมเชย ได้แก่ บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จำกัด

รางวัลมาตรฐานคุณภาพด้านสร้างสรรค์ลูกค้าและการตลาดประจำปี 2557 (Home Builder Award Quality 2014; Customer & Marketing Focus)

รางวัลประเภทดีเด่น ได้แก่ บริษัท ราชบุรี โฮมบิลเดอร์ จำกัด

รางวัลประเภทดีเด่น ได้แก่ บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จำกัด

รางวัลมาตรฐานคุณภาพด้านผลงานก่อสร้างบ้านประจำปี 2557 (Home Builder Quality Award 2014; Construction Standard)

รางวัลประเภทดีเด่น ได้แก่ บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จำกัด
รางวัลประเภทดีเด่น ได้แก่ บริษัท กาญจนบุรี โฮมบิลเดอร์ จำกัด

               คณะกรรมการสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการนี้เป็นอย่างดีตลอดที่ผ่านมา ได้แก่ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือเอไอเอส, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและบริษัท เอ็มแอนด์เอสครีเอชั่น จํากัด และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ณ โอกาสนี้ขอให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน โปรดจงช่วยกันรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการสร้างบ้านที่ดีตลอดไป

ประมวลภาพบรรยากาศภายในงานประกาศรางวัลมาตรฐานรับสร้างบ้าน THQA Awards 2014

 

 

กล่าวปราถกฐางานประกาศรางวัลมาตรฐานรับสร้­างบ้าน THQA Awards 2014

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ร่วมใจคืนกำไรสู่สังคม ครั้งที่ 14
<div style="text-align: center;"><div><img width="700" src="../upload/221201011637162_MNB.jpg" alt="" alignment="" border="" hspace="" ์


อ่านต่อ ...
กิจกรรมสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ร่วมใจคืนกำไรสู่สังคม ครั้งที่ 13


อ่านต่อ ...
กิจกรรมTHBA Charity Golf 2018
  ์


อ่านต่อ ...
กิจกรรมTHBA จัดกิจกรรมเสริมแกร่งผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน
  ์


อ่านต่อ ...
กิจกรรมบ้านและวัสดุออนไลน์ 2561 Home & Building Material Online Fair 2018: HBO Fair 2018
  ์


อ่านต่อ ...
กิจกรรมTHBA และ PD House ร่วมน้อมรำลึก
  ์


อ่านต่อ ...
กิจกรรมทั้งหมด


PD HOUSE PD SIAM Cher-Wad  SCG J.D. Pools G H Bank SCB Windsor Schenker Kronotex Inovar Floor InterHome Property Aqua Line Asia Premier Bangkok Crystal Pros-concrete Kenzai Hi Craft Stone Qualimer FERRO Beaver Wood

หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | คณะกรรมการ | ข้อบังคับสมาคม | ทำเนียบสมาชิก | ติดต่อ-สอบถาม
Copyrights 2010 All rights reserved. Projected by hypermance.com